7. Seguretat i relacions internacionals

 1. 7.1. Defensa, seguretat i protecció

  1. 7.1.1

   Quina d’aquestes opcions considereu preferible en matèria de defensa per a Catalunya?

  2. 7.1.2

   Creieu que la Constitució hauria de garantir sempre la seguretat i protecció de la ciutadania amb els mitjans adequats als riscs que, en cada moment, la societat i els avenços tecnològics demanin?

 2. 7.2. Integració regional

  1. Creieu que Catalunya hauria de tenir la vocació de ser membre de la Unió Europea i de la Unió Econòmica i Monetària (euro)?

 3. 7.3. Tractats internacionals

  1. A qui creieu que hauria de correspondre l’autorització al Govern per negociar tractats internacionals en els quals Catalunya cedís part de la seva sobirania o competències?

  2. 7.3.2

   A qui creieu que hauria de correspondre la ratificació de tractats internacionals en els que Catalunya cedís part de la seva sobirania o competències?

  3. Quin estatus jurídic i constitucional creieu que haurien de tenir els tractats internacionals de Drets Humans?